INFRALIT SI 8009-02

  • Värmebeständighet
  • Pulverfärg

INFRALIT SI 8009-02 är baserat på silikonharts. Silikonhartset ger pulvret mycket god värmebeständighet. Pulvret smälter vid förhöjd temperatur och bildar ett härdat färgskikt.

Glans Matt
Sprutning CORONA
Härdtid 30 min/200°C (metall temperatur)