INFRALIT PE 8642-00

  • Låghärdande
  • Pulverfärg
Glans Struktur
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 10 min/160°C (metall temperatur)