INFRALIT PE 8642-00

  • Produkt utwardzany niską temperaturą
  • Farba proszkowa
Połysk Struktura
Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Czas utwardzania 10 min/160°C (temperatura metalu)