INFRALIT PE 8640-02

Lågtemperaturhärdande polyesterpulver

  • Låghärdande
  • Pulverfärg

INFRALIT PE 8640-02 polyesterpulver är en TGIC-fri pulverfärg baserad på högklassigt polyesterharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT PE 8640 lämpar sig för användning på stål- och aluminiumkonstruktioner på objekt där god väderbeständighet krävs.

INFRALIT PE 8640 bildar ett mekaniskt och kemiskt beständigt skikt som har god rostskyddsförmåga och som bibehåller sin kulör och glans även vid utomhusexponering. INFRALIT PE 8640-00 är ett universalpulver, som lämpar sig för både corona- och tribopistol. Variant PE 8640-02 lämpar sig endast för coronapistol. Variant PE 8640-07 är en pärlemorkulör som kan återanvändas och som lämpar sig för alla spruttyper. Variant PE 8640-09 är en metallkulör som lämpar sig endast för coronapistol. Variant PE 8640-29 har förbättrade avluftningsegenskaper på porösa ytor.

Sprutning CORONA
Härdtid 10 min/160°C (metall temperatur)
Glans 65-99