INFRALIT PE 8431-21

  • Pulverfärg

INFRALIT PE 8431-21 är en polyesterpulverfärg baserad på polyesterharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

Glans Helmatt
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 12 min/200°C (metall temperatur)