INFRALIT PE 8431-10

  • Kamouflage
  • Pulverfärg

INFRALIT PE 8431-10 är en polyesterpulverfärg baserad på polyesterharts som tack vare sin specialhärdare är TGIC-fri. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

Glans Helmatt
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 15 min/210°C (metall temperatur)
Godkännanden & Certifikat Finska Försvarsmakten