INFRALIT PE 8350-02

Polyesterpulverfärg

  • Pulverfärg

INFRALIT PE 8350-02 är en TGIC-fri polyesterpulverfärg baserad på polyesterharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT PE 8350 lämpar sig för användning på objekt där god väderbeständighet krävs, speciellt på aluminiumkonstruktioner.

INFRALIT PE 8350 bildar ett mekaniskt och kemiskt beständigt skikt som har god rostskyddsförmåga och som bibehåller sin glans även vid utomhusexponering. INFRALIT PE 8350-00 är ett universalpulver, som lämpar sig för både corona- och tribopistol. PE 8350-02 lämpar sig endast för coronapistol. GSB-materialgodkännande. Licensnummer 145b. Qualicoat-materialgodkännande nummer P-0412, Cat. 3, Cl. 1. Quality-System Approval (Module D) nummer EUFI29-19001263-MED och EC Type-Examination Certificate (Module B) nummer EUFI29-19003427-MED enligt Marine Equipment Directive (2014/90/EU). Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. EN 45545-2:2013+A1:2015 Järnvägsfordons brandsäkerhet. Kravklasser R1, R7, R10 & R17 - Fareklasser HL1, HL2 & HL3.

Rek. skikttjocklek Den rekommenderade skikttjockleken är 60 - 100 µm.
Sprutning CORONA
Härdtid 10-25 min/180°C (metall temperatur)
Godkännanden & Certifikat Marine Equipment Approval (Module D),GSB Standard-materialgodkännande,M1-klassificering,Qualicoat-materialgodkännande (cl. 1),Marine Equipment Approval (Module B),EN 45545-2
Glans 71-85