INFRALIT PE 8350-02

Saugos duomenų lapai

Spraying CORONA
Curing time 10-25 min/180°C (metal temperature)
Approvals & certificates M1 classification,,,,,Jūrinės įrangos direktyva (modulis B)