INFRALIT EP/PE 8126-00

Epoxipolyesterpulverfärg

  • Pulverfärg

INFRALIT EP/PE 8126-00 epoxipolyesterpulverfärg är baserad på blandning av solida epoxi- och polyesterbindemedel. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT EP/PE 8121, 8122, 8125, 8126 epoxipolyesterpulverfärgerna lämpar sig för målning av metallindustrins produkter, såsom belysningsarmatur, apparatur, järntrådsgaller, kylskåp osv

INFRALIT EP/PE 8121, 8122, 8125, 8126 epoxipolyesterpulverfärgernas mekaniska och kemiska egenskaper samt rostskyddsförmåga är nästan jämförliga med epoxipulvrens. INFRALIT EP/PE 8121, 8122, 8125, 8126 epoxipolyesterpulverfärgerna, såsom epoxipolyester i allmänhet, har i likhet med epoxipulvren en benägenhet till kritning utomhus. Däremot gulnar dessa pulver mindre än epoxipulvren vid överbränning, i värme och i UV-ljus.

Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 15 min/160°C (metall temperatur)
Glans 63-73