INFRALIT EP 8040-00

Epoxipulverfärg

  • Pulverfärg
  • Grundfärg

INFRALIT EP 8040-00 epoxipulverfärg är baserad på epoxiharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT EP 8040 epoxipulverfärg används för målning av metallindustrins produkter, såsom belysningsarmatur, apparatur, metall- och butiksinredningar, hushållsmaskiner samt specialobjekt inom den tunga metallindustrin och den kemiska industrin.

INFRALIT EP 8040 epoxipulverfärg bildar ett skikt som har mycket goda mekaniska egenskaper, såsom nötningshållfasthet, slagfasthet och elasticitet. Skiktet repas ej lätt och det tål väl syror, alkalier, fetter och lösningsmedel. Även rostskyddsförmågan är god. Kan användas som primer i system med pulverfärg som täckfärg. Utomhus har färgskiktet en benägenhet till kritning, men detta är endast en estetisk fråga och inverkar inte på skiktets skyddsförmåga. Om så önskas kan utomhus användas INFRALIT polyesterpulverfärg, vars benägenhet till kritning är obetydlig

Glans Matt
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 10 min/200°C (metall temperatur)
Glans 9-19