INFRALIT EP 8024-06

  • Pulverfärg
  • Grundfärg

INFRALIT EP 8024-06 epoxipulverfärg är ett finfördelat pulver baserat på specialepoxiharts och fenolhärdare. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

Glans Blank
Sprutning CORONA
Härdtid 10 min/180°C (metall temperatur)