HELO AQUA 5

Lack för träytor

  • Nötningsbeständig
  • Vattenburen
  • Lack

HELO AQUA 5 är en helmatt vattenburen lack som framhäver träets naturliga utseende. Innehåller skydd mot UV-strålning. Avsedd för inom- och utomhusbruk på träytor. Färgproduktgrupper 512, 531, 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Användning: Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus. Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2019 för gränsvärden av överföringen av visa grundämnen.

Förbehandling av yta

Träytan bör vara torr, väl slipad samt omsorgsfullt rengjord från damm och övriga orenheter.

Applicering

Rör om väl före alla appliceringar men se till att luft inte kommer med i produkten. Applicera med pensel först ett tunt skikt HELO AQUA 5 och låt ytan torka minst en timme. Slipa ytan och avlägsna slipdammet omsorgsfullt. Applicera ett nytt skikt lack och låt torka ca 3 timmar före den tredje lackeringen om det behövs. Obehandlad plankgolv: Grunda med 15 % förtunnad HELO AQUA 80. Applicera med pensel eller spackel. Mellanslipa vid behov och gör täcklackeringen med 10 % förtunnad HELO AQUA 5 i 2 - 3 skikt med pensel eller spackel. Lacken breds ut i riktning med träets fibrer och mönster. Tidigare lackerade plankgolv: Det rekommenderas att ytorna slipas helt rena från all lack och att direktiv för lackering av obehandlad plankparkett följes. Om det gamla lackskiktet är i gott skick kan HELO AQUA 5 appliceras på väl slipat (papper nr 100-150) underlag enligt ovanstående direktiven. I detta fall bör dock en provlackering först göras på en liten yta för att försäkra att vidhäftningen är god.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Munstycke för högtryckssprutan 0,009 - 0,015".
Volymtorrhalt ca. 32 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
praktisk spridning 7 - 10 m²/l.
Torktid - hanterbar 1 - 3 h
Torktid - användningsbar Brukstorr ett dygn efter den sista lackeringen. Lacken uppnår sin slutliga hårdhet inom 1 - 2 veckor. Undvik därför hård påfrestning under de två första veckorna.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Klar. Kan nyanseras till laserande kulörer.
Emballage 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,EN 71-3:2019,Nyckelflaggan (Finland)