EPIRUST 2012

  • Korrosionsskyddande
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 60 %
Vikttorhalt ca. 1100 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 330 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:20 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: UTWARDZACZ 061
Glans Matt