Kvalitet i alla aspekter

Kvaliteten finns där långt under ytan. Med toppmodern teknik kan man successivt minska storleken på partiklarna i pigment och bindemedel. Det förbättrar flöde, genomträngning och saturation och höjer kvaliteten till helt nya nivåer. 

Teknos ytbehandlingar för utvändiga och invändiga träarbeten står i alla aspekter för kvalitet och miljöhänsyn.

Överlägsen vidhäftningsförmåga

Teknos ytbehandlingssystem har en enastående vidhäftningsförmåga. Produkterna för grundmålning, mellanbehandling och täckmålning innehåller alla noggrant utvalda bindemedel av högsta kvalitet som samverkar i den färdiga ytbehandlingen. 

Tekniken, som gör det möjligt för nanopartiklar att tränga djupt ner i träet, ger ett optimalt skydd och bästa möjliga vidhäftning.

 

 

Impregnerings- och träskyddsvätskan innehåller aktiva ämnen som tränger ner i träet. Vätskan avdunstar men de aktiva ämnena blir kvar och skyddar träet mot svamp och röta.

Impregnering

Utmärkt skydd mot missfärgning

De specialutvecklade produkterna ger utmärkta resultat på alla träslag som vanligen används i utvändiga snickerier. De skyddar mot utfällning av extraktivämnen i barrträ och från kvistar i lövträ. De vattenbaserade produkterna mot utfällning och kvistar spärrar in extraktivämnena, vilket i hög grad förebygger missfärgning av täckskiktet.

Låg genomsläpplighet av rinnande vatten

Kombinationen av bindmedelsteknik och högkvalitativa råmaterial ger ett överlägset skydd mot vattenskador. Teknos ytbehandlingar praktiskt taget eliminerar kosmetiska problem orsakade av fukt ,såsom vita fläckar, och förblir vattenavstötande över tid.

Hög ånggenomsläpplighet

Teknos ytbehandlingar låter träet andas, vilket är grundläggande för att fönster och dörrar ska hållas i bästa skick. Teknos mikroporösa ytbehandlingssystem släpper igenom fukt så att virkets fuktinnehåll hålls i jämvikt under de olika årstiderna och så att risken för fuktansamling, vilken på sikt kan leda till blånad och röta, minskar. 

Vatten avvisas medan fukt kan släppas ut.

   

Kombination av hårdhet och elasticitet

Teknos ytbehandlingar torkar till en hård men elastisk finish. De tränger djupt in i porerna och bildar ett skyddande och följsamt skikt som inte spricker av träets naturliga rörelser utan förblir tätt.

Ett hårt men ändå följsamt skikt som motstår sprickbildningar (till vänster standardytbehandling, till höger: Teknos ytbehandling)

Hård men flexibel ytbehandling

Hög genomskinlighet

Teknos transparenta behandlingar är precis det – transparenta. De torkar till en klar film som låter träets naturliga mönster och ytegenskaper träda fram.

Teknos ytbehandlingar torkar till en helt genomskinlig finish (till vänster standardytbehandling, till höger Teknos ytbehandling)

Transparenta ytbehandlingar

Förebygger mikroskumning

Teknos ytbehandlingar undanröjer praktiskt taget problemet med mikroskumning – att det bildas luftbubblor som kan spricka och släppa in fukt.

Effektivt skydd av trä och färg mot UV-strålning

De ljusäkta pigmenten i Teknos skyddande färger gör att de inte gulnar eller bleknar på många år.
Träet varken grånar eller spricker.

Förbättrat smutsskydd

Ytbehandlingen gör ytan slät och smutstålig, och den skyddas därigenom mot mögelsvamp.

Effektivt fuktskydd

Teknos ytbehandlingssystem har noggrant utformats för att skydda dina produkter mot fukt. Med både vakuum- och ytbehandlingar får träet ett grundligt skydd, och varje skikt i systemet, från träskyddsmedel till täckskikt, innehåller starkt verkande fungicider. Teknos produkter är EN-godkända och våra träskyddsmedel och kombinationsgrundfärger uppfyller föreskrifterna i EN 152 mot blånad och EN 113 mot röta.