Ikviena parametra kvalitāte

Kvalitāte sākas krietni zem pārklājuma virsmas. Izmantojot moderno tehnoloģiju, pigmentu un saistvielu daļiņu lielums tiek pakāpeniski samazināts. Iegūtie plūsmas, caurlaidības un piesātinājuma uzlabojumi ir paaugstinājuši kvalitāti jaunā līmenī. 

Teknos ārtelpu un iekštelpu kokmateriālu pārklājumi ir kvalitatīvi un katrs tā parametrs ir videi draudzīgs.