Paula Salastie blir koncernchef för Teknos

Teknos Group Oy:s styrelse har utnämnt Paula Salastie till ny koncernchef för bolaget medan Pekka Rantamäki fortsätter som rådgivare till styrelsen och den nya koncernchefen.

Paula Salastie (f. Kiikka), 36, fortsätter företagets verksamhet som representant för släkten Kiikka redan i tredje generationen. Hon är huvudägare i Teknos Group Oy, som hör till de ledande europeiska tillverkarna av industri- samt konsumentfärger. Salastie har jobbat i företaget sedan 1997 och lett koncernens styrelse sedan 2011. 

Salastie började som Teknos koncernchef den 16 april 2015 samtidigt som Pekka Rantamäki blir rådgivare till styrelsen och kommer att koncentrera sig på andra special- och förtroendeuppgifter fram till sin pensionering. Rantamäki har varit koncernchef för Teknos sedan 2006. 

”Pekka Rantamäki har gjort ett gott jobb som koncernchef, och vi tackar honom för hans engagemang och insats för utvecklingen av vårt bolag”, säger Paula Salastie. 

Ändringen hänför sig till en generationsväxling inom ägandet och ledningen av Teknoskoncernen. Det är naturligt att Paula Salastie övergår från uppgiften som styrelseordförande till koncernchef, vilket ger henne möjlighet att fokusera på att utveckla företagets operativa ledning. 

”Min övergång till den operativa ledningen har planerats redan länge. Förändringen anpassas nu bäst till utvecklingen av arbetet i ledningsgruppen. I denna uppgift är jag också närmare kunden och har ett bättre perspektiv på mitt företag och branschens utveckling”, säger Salastie.

Till ny styrelseordförande för Teknos Group valdes Ilpo Helander. Han har suttit i bolagets styrelse sedan 2007

Mer information:
Koncernchef Paula Salastie
tfn. +358 46 851 2625

Senior Vice President Pekka Rantamäki
tfn. +358 400 482 517