Kulörer

Att välja kulör inför att du ska måla om

Hur du uppfattar en kulör är en personlig sinnesupplevelse. Det bästa sättet att välja kulör är helt enkelt att lita på sin egen smak. Det slutliga kulörvalet bör göras i den faktiska miljö och ljus du ska måla om, eftersom ljusets riktning, styrka och kulör påverkar hur du uppfattar kulören på färgen.

Nedan ser du onlineversioner på Teknos kulörkartor för invändig och utvändig målning. Se till att kontrollera den valda kulören mot en tryckt färgkarta eller målat prov.

I Teknos färgbutiker och hos våra färghandlare kan du alltid få hjälp med kulörval. 

Några tumregler att tänka på när du ska välja kulör på färg inomhus:

1.       Mängden ljus och ljusets karaktär har stor inverkan på hur du uppfattar kulörer. Tänk på att mängden ljus varierar mycket med årstiden.

2.       I ett ljust rum lyfts kulörerna fram kraftigare, medan de dämpas i ett rum med svagare ljus. Ljusa kulörer lyser upp.

3.       Naturtoner och dämpade nyanser skapar en återhållsam och mjuk atmosfär. Starka och fylliga kulörer kan tvärtom ge rummet en energifull och glad känsla.

4.       Också färgens glansnivå påverkar hur kulören uppfattas. Ju blankare den målade ytan är, desto djupare och klarare blir kulören. En matt yta förstärker ett lugnt intryck i ett rum.

5.       Provmåla en mindre yta för att kontrollera att du valt rätt kulör. Provmålningen bör göras på det autentiska materialet och i rätt miljö. Tänk på att färgens nyans ändras när den torkar.

Några tumregler att tänka på när du ska välja kulör på färg utomhus:

1.       Det omgivande landskapet och byggnaderna omkring påverkar hur kulörer uppfattas, liksom årstiden, tiden på dygnet och vädret.

2.       En målad fasad som betraktas på avstånd ser något ljusare och mer färgmättad ut än ett färgprov som ses på nära håll.

3.       Det är en god idé att välja utomhuskulör utifrån en provmålning på byggnaden som ska målas. Provmålningen bör göras tillräckligt stor och färglagret helt täckande. Det bästa sättet att jämföra färgalternativ är att provmåla dem på rejält avstånd från varandra och på olika väggar på byggnaden.

4.       Strukturen på den målade ytan påverkar hur kulören uppfattas. På en ojämn sågad träyta upplevs kulören som något mörkare än på en jämnare hyvlad yta.

5.       Ljusa byggnader sticker ut mer från omgivningen och syns på längre håll än mörkare byggnader.