farger

Teknos' beautiful and timeless colours for both exterior and interior painting. Click on the links to access the online version of each Teknos colour chart. Remember that a trial painting on the final surface will help you to make the final colour choice.

Hvordan du oppfatter en farge er en personlig sinnsopplevelse. Den beste måten å velge en farge er ganske enkelt å stole på din egen smak. Det endelige fargevalget bør gjøres i det faktiske miljøet og lyset du skal male i, ettersom lysets retning, styrke og farge påvirker hvordan du oppfatter fargen.

Nedenfor kan du se online versjoner på Teknos fargekart for interoør og eksteriør maling. Sørg for å sjekke den valgte fargen mot et trykt fargekart eller malt prøve.