Teknos lösningar för vägmarkeringar och parkeringsplatser

Mängden trafik ökar kraftigt, och så även storleken och vikten av lastbilarna. Vägar och motorvägar är föremål för mer slitage än någonsin. Som ett resultat ökar kraven på prestanda, kvalitet och miljökrav för vägmarkeringsfärgerna.

Nu, låt oss gå till den soliga sidan av gatan. Föränderliga behoven ger kontinuerliga utmaningar för innovativ produktutveckling, och det är en av Teknos kärnstyrkor och värdehöjande fördelar.

Den utvecklande utrustningsteknologin ger nya möjligheter att ytterligare förbättra de grundläggande funktionerna i vägmarkeringsprodukter. Idag har vi ännu fler sätt att utnyttja de finjusterade egenskaperna hos våra högkvalitativa lösningar. Parkeringsplatser är ett typiskt exempel på en situation där tydliga och hållbara färgmärkningar används på betong. Innovationer så som nya färgalternativ kan göra att dessa produkter passar perfekt för ny typer av ändamål. Ytan är fortfarande asfalt eller betong - dock kan typen av användning vara ganska olik från den konventionella fordonstrafiken.

Ett utförande av en lite bredare out-of-the-box tänkande kan upptäckas i nöjesparker . Medan mängden trafik kan vara så intensiv som under den mest hektiska rusningstid, är den genomsnittliga vikt per kvadratmeter avsevärt lägre än på vägen.  Å andra sidan kan kraven mot uppmärksamhetshöjande färger och deras hållbarhet vara, om än de kan mätas och utvärderas på ett något annorlunda sätt,  vara precis lika kompromisslösa.

Särkänniemi Adventure Park i Tammerfors, Finland (ovan) till exempel, har gjort omgivningarna i sina attraktioner mer färgstarka och tilltalande med TEKNOROAD 250 vägmarkeringsfärg. Förutom för ögats tilltalande utseende, förbättrar färgstarka markeringarna säkerheten och komforten genom att göra olika områden och åkattraktioner mer märkbar.

Vår historia av vägmarkeringsfärger

Teknos har banat väg för utvecklingen av vägmarkeringsfärg i Finland. Inledningsvis var alla vägmarkeringsfärger lösningsmedelsbaserade . Under årens lopp har den systematiska produktutvecklingen av Teknos gjort att även kvaliteten och egenskaperna hos vägmarkeringsfärg har kommit vidare - i början av 1980-talet blev tvåkomponents kompositioner och färger introduceras. Än idag är dessa produkter inkluderade i Teknos produktsortiment.

På 1990-talet introducerade Teknos de första vattenburna systemen på marknaden. Denna utvecklingsprocess har lett till lösningsmedelsfria , snabbtorkande , och mer hållbara produkter som vi har i dag.

Teknos linjemarkeringsprodukter, såsom snabbtorkande , vattenbasserade TEKNOROAD 3020 och 3059, har utvecklats för att uppnå de nya vägmarkeringsprodukternas utmaningar. Sålunda är de ett idealiskt val för att säkerställa säker och enkel applicering på motorvägar, stadsgator , gårdar, parkeringsplatser och begränsade områden.

Teknos har även utvecklat nya nya material, för nischområden , med tonvikt på arbetssäkerhet och miljövänlighet.

I nära samarbete med entreprenörer och utvecklare av appliceringsutrustning för vägmarkeringar,  erbjuderTeknos ett brett utbud av specialmarkeringsprodukter för att möta olika kundkrav. Våra specialister kommer gärna hjälpa dig att hitta den bästa möjliga lösningen för dina behov

Coatings for roads and parking lots

Teknos lösningar för vägmarkering och parkeringsplatser.

Ladda ner broschyr