Ytbehandlingar av toppkvalitet för verkstadsutrustning

Herkules, tillverkare av verkstadsutrustning, sätter stort värde på perfekta ytbehandlingar på sina produkter, eftersom dessa regelbundet utsätts för kraftiga kemiska och mekaniska påfrestningar. Modern ytbehandlingsteknik garanterar hög, reproducerbar ytkvalitet och effektiva processer.

“Teknik för människor“ är den slogan som kännetecknar verkstadutrustningsföretaget Herkules i Kassel, Tyskland. Varumärket har en stark ställning inom fordonsindustrin, och företaget är välkänt sedan 40 år tillbaka för bland annat sina blågröna hissar. Den perfekta ytbehandlingen på deras ofta tungt belastade stålplattformar är en av kvalitetsfaktorerna.

Herkules lift

Den som vill imponera på bilhandlare, testorganisationer och plåtslagerier måste erbjuda effektiva och robusta produkter. Det gäller särskilt lyftutrustning. Det finns många leverantörer på marknaden, men kunder förväntar sig att en tysk tillverkare levererar absolut perfektion under hela utrustningens livslängd. Stålbalkar som rostar efter bara några år accepteras helt enkelt inte på moderna verkstäder, där man lägger allt större vikt vid utrustningens renlighet och utseende. Det slitage som orsakas av smuts och saltvatten från bilar som kör upp på plattformarna ställer enorma krav på ytbehandlingen.

Delad sprutbox för stora och små delar

Herkules ägnar följaktligen särskild uppmärksamhet åt den mekaniska och kemiska beständigheten hos de belagda ytorna. Högt upp på listan över specifikationerna för en ny sprutbox hamnar därför kvalitet och effektivitet, följt av miljövänlighet och pålitlig service. Den moderna sprutboxen som används av Herkules är utrustad med ytbehandlingsteknik från J. Wagner. När alla parter hade enats om det skräddarsydda konceptet, levererades det av distributions- och servicepartnern WMO Ober¬flächen¬technik GmbH i Welver.

Systemet har två målningsstationer, där hundra olika delar av stål och aluminium beläggs med ett eller två lager färg, efter behov. Små och medelstora delar passerar genom boxen på ett överliggande spår. Bredvid finns ett område för sprutbeläggning av stora delar, som matas manuellt. Hjärtat i det nya målningssystemet är det elektroniskt styrda systemet för tvåkomponentsblandning och dosering (Flexcontrol Smart).

För att ge en enastående service måste färgtillverkaren vara väl informerad om de tekniska kraven i sprutboxar och målningsutrustning.

Snabb härdning av polyuretanfärger med hög torrhalt

Under många år har Herkules arbetat med beprövade färger från Teknos. Det handlar om polyuretanfärger med hög torrhalt från TEKNODUR-serien som är skräddarsydda för specifika behov. Utöver den höga torrhalten och mycket snabb torkning och härdning, så utmärker sig färgserien för sin synnerligen höga motståndskraft mot de specifika påfrestningarna i verkstäder som tex kontakt med saltvatten och andra aggressiva medier.

Hög effektivitet med bra kantskydd

Andra parametrar som har förbättrats i det nya systemet är effektivitet och miljövänlighet. Genom att justera färgen optimalt efter de elektrosprutpistoler som används (GM 5000 EAC), uppnår systemet nu bättre kantskydd med mindre sprutdimma, även för delar med svåra geometrier. Minskade rengörings- och underhållskrav för boxarna är välkomna sidoeffekter.

Den elektrostatiska sprutpistolen med luftventiler för runda och platta sprutmönster är avsedd för särskilt höga tryck på upp till 250 bar, och är därför idealisk för färger med hög viskositet. På Herkules används den för att belägga alla delar, och den är mycket populär. Ett integrerat filter som kan öppnas utan att materialslangen tas bort ger maximal tillgänglighet.

Snabbare och renare färgbyten

Herkules

Det är många gånger om dagen som Herkules medarbetare drar nytta av doseringssystemets stora fördelar: snabba och enkla färgbyten. Det krävs inte mer än ett knapptryck på styrenheterna för att påbörja helautomatisk spolning och välja en ny kulör.

Med den tidigare sprutboxen innebar varje byte mellan färgerna blått och gult samt specialfärger ett trasslande med kulventilerna. Nu kan handhavandefel helt uteslutas tack vare den smarta färghanteringen.

Utrustningsleverantören i Kassel är nöjda med produktivitetsvinsten, men uppskattar ännu mer den perfekta reproducerbarheten av färgnyanser. Den exakta instrumenteringen och kontrollen av blandning och doseringssystem innebär att de definierade blandningsförhållandena kan följas exakt. Herkules kunder kan alltså lita på exakt färgmatchning för enskilda reservdelar eller ny verkstadsutrustning, även efter många år.

Uppfyllda förväntningar

Inte bara formler utan även drifttider och förbrukningsmaterial, samt VOC-data, kan hämtas från den användarvänliga menyn som bara har fyra knappar. Systemet registrerar dessa data automatiskt. Via fyra USB-gränssnitt kan de överföras till en dator eller annan extern utrustning för analys och lagring.

”Vi är helt nöjda med vår Wagner-utrustning och den ger oss enastående ytbehandlingsresultat. Blandnings- och doseringssystemet, med särskilt underhållsvänliga systemkomponenter, har visat sig vara mycket tillförlitligt i det dagliga arbetet”, säger Herkules produktionschef Sebastian Perez-Furest.

Drift av det elektroniska blandningssystemet är otroligt enkelt: Fyra knappar tillåter intuitiv användning, där formler lätt kan kallas upp på pekskärmen. Setup sker också via displayen.

”Med den här övergången till ett nytt och betydligt effektivare färgsystem kommer vi också att kunna hålla fast vid vår kvalitet och vårt miljöengagemang i framtiden. Jag vill särskilt berömma den användarutbildning som hålls av WMO, där de visade oss hur vi kan utnyttja sparpotentialen och de tekniska fördelarna till max.”

Vi håller oss à jour med den senaste tekniken

Martin Mehler, försäljningschef på Teknos Tyskland, har jobbat med Herkules i åratal och har även kontakt med Wagner.

”Det räcker inte att enbart stödja kunden i frågor som handlar om färg. För att ge utmärkt service måste färgtillverkaren vara väl insatt i de tekniska kraven för sprutboxarna”, säger Mehler.

”Vi har goda kontakter med tillverkare av målningsutrustning och vi deltar i utbildningar för att alltid vara uppdaterade och kunna den senaste tekniken. Ibland räcker det med en enkel förändring i inställningarna av sprutboxen för att uppnå en betydande förbättring av målningsresultatet. Med denna kunskap kan vi snabbt bistå kunden och vara till hjälp på ett okomplicerat sätt på plats”, fortsätter Mehler. ”I fallet Herkules var det dessutom viktigt att justera färgen optimalt efter inställningarna i Wagner-sprutboxen. Därigenom kunde vi uppnå bästa möjliga verkningsgrad och minska sprutdimman till ett minimum.”

"Vi har goda kontakter med tillverkare av målningsutrustning och vi deltar i utbildningar för att alltid vara uppdaterade och kunna den senaste tekniken", säger Martin Mehler, försäljningschef på Teknos Tyskland.

 

VILL DU VETA MER?

Jonas Dubow
Business Development Manager, Machinery
jonas.dubow [@]teknos.com

STÄLL EN FRÅGA

Teknos lösningar för fordonsindustrin

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS