CATEGORY IM - Målningssystem för nedsänkta ytor

Mycket hög

Målningssystemkod P234c

 Färg  Bindemedeltyp  P234c
 INFRALIT EP 8024-00  EP  1x480 μm*
 Total torrskikttjocklek    480 μm
 Målningssystemets VOC**, g/m²    0 

*Alternativt 2x240 μm färgskikt

**Teknos pulverfärgprodukter är lösningsmedelsfria. De kan emellertid innehålla flyktiga organiska ämnen som rester av tillsatsämnen men mängden är mycket låg.

Hållbarhetsintervall väldigt hög är appliceringsbar för intervallerna låg, medium och hög.