TEKNOTHERM AQUA 4757

  • 1-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 30 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 110 g/l
Sijaj Polsijaj