TEKNOTHERM AQUA 4757

  • 1-komponent
  • Vanntynnet
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 30 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 110 g/l
Glans Halvblank