TEKNOTHERM AQUA 4757

  • 1-komponentne
  • Vesialuseline
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 30 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 110 g/l
Läige Poolläikiv