TEKNOL PUUÖLJY

  • Olje
Suha snov cca. 16 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 160 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 107 g/l