TEKNOL PUUÖLJY

  • Olej

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 16 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 160 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 107 g/l