TEKNOL PUUÖLJY

Kuivainesisaldus ca 16 mahu%
Tahke aine kogumass ca 160 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 107 g/l