TEKNOL PUUÖLJY

  • Olie
Tørstof ca. 16 % volumen
Total tørstofmasse ca. 160 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 107 g/l