SILORA J

Varnostni listi

Suha snov cca. 61 % na volumen
Debelina filma 0 - 2 mm
Gostota cca. 1,3 g/ml
Pakiranje 0,07
Varnostna priporočila Glej varnostni list. KEMIJSKE LASTNOSTI IN VARNOST Izdelek ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (EC) 1272 / 2008. Priporočeni varnostni ukrepi pri uporabi izdelka: Izogibajte se nepotrebnemu stiku s kožo. Za zaščito pred brizganjem barve uporabite delovna oblačila. Uporabite zaščito za oči za zaščito pred brizgi barve. Med nanašanjem z brizganjem se izogibajte dihanju pršilne meglice. Uporabite respirator, filter tipa A P. Več informacij in varnostni list na strani www.teknos.com.
Dovoljenja & certifikati Oznaka CE,Nordijski znak za okolje,Razred M1