SILORA J

Vuugipahtel

  • Vesialuseline

Kasutusvalmis vesialuseline vuugipahtel.

Kasutatakse vuukide täiteks kipslagedel ja -seintel kuivades siseruumides. Võib kasutada ka kiudplaatidel, betoonil, kergbetoonil, krohvil jm.

Tootekirjeldus

Pinna eeltöötlus

Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER pesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda tolm. Poorsed pinnad ja töötlemata pind krunditakse enne pahteldamist.

Pealekandmine

Kanna pahtel pahtlilabidaga pinnale. Kihtide arvu määrab pinna karedus. Kuivanud pahtlipinda saab värvida või katta tapeediga. Enne tapeetimist tuleb pind töödelda nakkekrundiga. Pahtli lihvimisel soovitatakse kasutada hingamisteede ja näokaitsevahendeid.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Säilitada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg 1 aasta avamata pakendis.
Kuivainesisaldus ca 61 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.
Kihipaksus 0 - 2 mm
Tihedus ca 1,3 g/ml
Terasuurus 0,07
Töövahendite puhastamine Vesi
Pakendid 3 L, 10 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid Nordic Ecolabel,CE-märgis,M1 klassifikatsioon