INERTA 700 TIX

Suha snov cca. 100 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 3:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA 700 HARDENER
Sijaj Sijaj