INERTA 700 TIX

Tørrstoff ca. 100 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA 700 HARDENER
Glans Blank