INERTA 700 TIX

Kuivainesisaldus ca 100 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Segu kasutusaeg 20 min. (+23 °C)
Segamissuhe 3:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 700 HARDENER
Läige Läikiv