UVILUX SEALER 1456-12

UV BOX PUTTY

  • Grunt
  • Szpachlówka

Podkład utwardzalny UV.

Obróbka powierzchni listw profilowanych.

UVILUX BOX PUTTY jako uszczelniacz UV posiada szczególnie dobre właściwości szlifowania. Z powodu unikalnych właściwości wypełniających oraz nawilżających drewno, może być używany zarówno w systemach kryjących i bezbarwnych.

Całkowita masa substancji stałych abt. 1691 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 1 g/l
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Jeżeli to konieczne walce można czyścić przy pomocy TEKNOSOLV 1129.