UVILUX SEALER 1438-11

Wypełniacz utwardzalny UV

  • Uszczelniacz

Wypełniacz utwardzalny UV.

Obróbka drewna laminowanego lub litego.

UVILUX SEALER 1438 jako uszczelniacz UV posiada szczególnie dobre właściwości szlifowania. Dobra przyczepność do melaminy.

Zawartość substancji stałych abt. 100 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1216 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Zalecana grubość powłoki 10-25 g/m²
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Jeżeli to konieczne walce można czyścić przy pomocy TEKNOSOLV 1129.