TREND 7

Farba do ścian i sufitów

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna akrylowa farba. przeznaczona do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa do nakładania i tworzy matową, gładką powierzchnię.

Nadaje się do pokrywania nowych i uprzednio malowanych powierzchni ścian betonowych, tynkowych, ceglanych, szpachlowanych, płyt gipsowo-kartonowych i sufitów, wewnątrz pomieszczeń - wszędzie tam, gdzie wymagane jest matowe wykończenie i wytrzymałość powłoki. Ściany i sufity w domach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach szkolnych i szpitalnych (z wyłączeniem sal operacyjnych i laboratoriów), żłobkach i przedszkolach. Nie stosować na okna, drzwi i meble.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Metalowe powierzchnie zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Powierzchnie ocynkowane malować TREND 7. Inne powierzchnie pokrywać TREND 7 lub zagruntować przy pomocy TREND 3. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwu warstwach.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Podczas aplikacji i w czasie schnięcia temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C a wilgotność względna powinna wynosić poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie. Malowaną powierzchnie przed malowaniem oczyścić wilgotną szmatką lub na sucho miękką gąbką lub czymś podobnym. Unikać szczotki z grubym włosiem i silnego ścierania.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 0,5 h
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.
Zmywalność i odporność na ścieranie Dobra odporność powłoki na ścieranie. Szorowanie na mokro, odporność klasa 2 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2)°C i wilgotności (50±5)%. Wytrzymuje ponad 5 000 szczotkowań. Metoda SFS 3755.
Opakowania Baza 1: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Off-white T1327 (TC-8168): 18 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1