TIMANTTI 12

Farba na ściany

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa do ścian i sufitów pomieszczeń. Odporna na pleśń.

Ściany i sufity w warunkach gdzie niezbędna jest dobra zmywalność oraz odporność na ścieranie, np. w kuchniach, łazienkach, holach, klatkach schodowych. TIMANTTI 12 można nakładać na powierzchnie zagruntowane betonowe, tynkowe, ceglane, szpachlowane, płyty gipsowo-kartonowe. Nadaje się także do odnawiania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Powierzchnie wilgotne: beton, tynk, szpachlę, cegłę, płytę kartonowo-gipsową zagruntować za pomocą izolatora wilgoci TIMANTTI W zgodnie z instrukcją użycia. Powierzchnie jak wyżej, suche: zagruntować podkładem TIMANTTI 3. Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Powierzchnie ocynkowane pokryć podkładem TIMANTTI 3. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farba może być rozcieńczana wodą, gdy zachodzi taka konieczność, ale rozcieńczenie może pogorszyć zdolność krycia farby. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Zalecana średnica dyszy natrysku bezpowietrznego: 0.017 – 0.021”.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji i w całym okresie schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna wynosić powyżej + 5°C a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %. Czas schnięcia powłoki jest krótszy gdy wilgotność powietrza jest niższa i/lub temperatura powietrza wynosi powyżej +21°C. Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze jest nawilżane i/lub temperatura powietrza obniża się w pomieszczeniu pracy. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Całkowite tworzenie się powłoki trwa 4 tygodnie w normalnych warunkach otoczenia. Po tym czasie zostaje osiągnięta końcowa wytrzymałość i twardość powłoki. Do tego czasu malowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Malowana powierzchnia może być czyszczona za pomocą obojętnego (pH 6 - 8) detergentu. Do powierzchni mocno zabrudzonych może być użyty alkaliczny (pH 8 - 10) detergent. Detergent i zanieczyszczenia są usuwane przez wycieranie i / lub płukanie powierzchni czystą wodą. Użyj szmatki do czyszczenia, miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przestrzegaj instrukcji rozcieńczania i innych wskazówek producenta detergentu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Zmywalność i odporność na ścieranie Odporność na zużycie pomalowanej powierzchni jest bardzo dobra. Malowana powierzchnia może być zmywana kilkakrotnie. Odporność na ścieranie na mokro, klasa 1 według normy EN 13300 (ISO 11998).
Opakowania Baza 1, off-white T1327 (TC-8168): 18l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.