TIMANTTI 12

Seinavärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline akrülaatvärv siseseintele ja -lagedele. Hallituskindel. Poolmatt.

Eriti sobilik seintele ja lagedele, kus nõutakse head pesu- ja kulumiskindlust, nt köögid, vannitoad, hallid ja trepikojad lasteaedades, koolides, haiglates, toiduainetööstuses jt sarnastes ettevõtetes. TIMANTTI 12 saab kasutada krunditud betoonil, krohvil, pahteldatud pindadel, tellisel ja ehitusplaatidel vastavalt värvimistööde juhistele. Värvi saab kasutada ka eelnevalt alküüd- ja dispersioonvärvidega värvitud pindadel.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21°C temperatuuri juures. Värvimise lihtsustamiseks võib õhku niisutada ja ruumi temperatuuri alandada. Ventilatsioon pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult. Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka aluselist pesuvahendit (pH 8-10). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Kandmismeetod

Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".
Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Toonimissüsteem Teknomix
Teoreetiline kulu 8 m²/l.
Tihedus ca 1,3 g/ml
Praktiline kulu Praktiline kulu sõltub pinna kvaliteedist ja valitud töömeetodist.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Baas 1 (valge). Toonitav sisevärvikaardi järgi. Tehasetoon: Off-white T1724 (T1327).
Pakendid Baasvärv 1: 9 l, 18 l. Off-white T1724 (T1327): 18 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp