TELA 7

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji a także podczas schnięcia farby, temperatura otaczającego powietrza malowanej powierzchni i farby wynosić powyżej +5°C a wilgotność względna poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda. Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.