TELA 7

Seinavärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline matt akrülaadisisaldusega dispersioonvärv sisetöödeks.

Värv sobib uutele ja varem värvitud seintele ja lagedele: puit-, betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad, kus nõutakse hea kulumiskindlusega matti pinda. Ei sobi ustele, akendele ega mööblile.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga. Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga. Värvi galvaniseeritud pinnad otse TELA 7-ga. Värvi teised pinnad otse TELA 7 või krundi TELA 3-ga. Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimine on lihtsam, kui tööruumis õhku niisutada ja temperatuuri alandada. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult. Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvitud pinna kulumiskindlus on mõõdukas. Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998). Kestab üle 2000 harjamise, SFS 3755.
Pakendid Baas 1: 0,9L, 2,7L, 9L, 18 L. Off-white T1327 (TC-8168): 18L.
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon