TEKNOZINC SS ZINC DUST PASTE

Farba krzemianowo cynkowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNOZINC SS jest dwuskładnikową farbą antykorozyjną o dużej zawartości pyłu cynkowego, na bazie krzemianu etylu.

Przeznaczona do stosowania na stal eksponowaną w warunkach atmosferycznych lub zanurzoną w rozpuszczalnikach organicznych.

Po wyschnięciu TEKNOZINC SS formuje nieorganiczną powłokę zawierającą metaliczny cynk, który zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma doskonałą odporność na czynniki mechaniczne, działanie różnych rozpuszczalników i olejów nawet w przypadku pracy w zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem do temperatury +400oC. Podczas prac malarskich należy uwzględnić, iż farba wymaga do schnięcia wody, patrz: Czas schnięcia i Warunki podczas nakładania.

Zawartość substancji stałych abt. 52 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1700 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 510 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 7:3 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOZINC SS SILICATE PART
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 15 min.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 30 min.
Rozcieńczalnik Rozcieńczanie nie jest zalecane. W wyjątowych wypadkach użyć rozcieńczalnika TEKNOSOLV 6060 w max.ilości 5% objętościowych.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 (łatwopalny) lub TEKNOSOLV 6060 (wysoce łatwopalny)