TEKNOSPRO BREPLASTA LF

  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 53 % obj.
Grubość warstwy 0 - 4 mm
Gęstość abt. 1,1 g/ml
Rozmiar cząstek 0,15
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE