TEKNOSPRO BREPLASTA LF

  • Vandbaseret
Tørstof ca. 53 % volumen
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Massefylde ca. 1,1 g/ml
Partikelstørrelse 0,15
Godkendelser og certifikater ,CE-mærkning