TEKNOSOFT 303

  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 880 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 16 g/l
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix