TEKNOSOFT 303

  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Tahke aine kogumass ca 880 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 16 g/l
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix