TEKNOPRIMER 2949-11

Podkład do nakładania przez zanurzanie / natryskiwanie.

  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOPRIMER 2949-11 to wodorozcieńczalny podkład przemysłowy do pokrywania elementów balkonów wykonanych z drewna.

TEKNOPRIMER 2949-11 wpływa na lepsze wyrównywanie kolorów w systemach transparentnych.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
System kolorowania Teknoshade
Zalecana grubość powłoki 40 µm na mokro
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Przed użyciem dostosować lepkość produktu poprzez dolanie wody – ok.12-14 s kubek DIN 4.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda