TEKNOPRIMER 2949-11

Grundingsprodukt til flow coat / dypning

  • Grunding
  • Vandbaseret

TEKNOPRIMER 2949-11 er et vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af balkondele i træ.

TEKNOPRIMER 2949-11 kan påføres i flow coat eller ved dypning (manuel eller automatiseret). TEKNOPRIMER 2949-11 anvendes typisk til nåletræ og hårdttræ. Ikke-resistent nåle- og hårdttræ er blevet forbehandlet med et træbeskyttelsesmiddel.

TEKNOPRIMER 2949-11 minimerer farveforskelle ved efterfølgende transparente overfladebehandlinger. TEKNOPRIMER 2949-11 fås i farveløs eller i fabrikstonede transparente farver, eller som base til toning på stedet. TEKNOPRIMER 2949-11 er et robust grundingsprodukt til nåletræ og hårdttræ, som giver god beskyttelse og er nem at anvende. Produktet anvendes typisk til behandling af balkondele.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Tonesystem Teknoshade
Anbefalet lagtykkelse 40 µm våd
Tørretid - forceret tørring Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængig af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.
Fortynder Produktet justeres til brugsviskositet med vand – ca. 12-14 s DIN cup 4.
Rengøring Udstyret rengøres med vand.