TEKNOFLOOR PRIMER 310F

Lakier epoksydowy

  • Produkt dwuskładnikowy
  • Lakier bezbarwny
  • Grunt

TEKNOFLOOR PRIMER 310F jest bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym lakierem epoksydowym.

TEKNOFLOOR PRIMER 310F jest stosowany do gruntowania podłoży betonowych pod posadzki epoksydowe. Po dodaniu piasku może być stosowany do naprawy podłoży betonowych jako zaprawa epoksydowa do szpachlowania, wypełniania ubytków itp. TEKNOFLOOR PRIMER 310F żółknie na słońcu stąd nie jest zalecany jako warstwa nawierzchniowa.

TEKNOFLOOR PRIMER 310F charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia. Rozcieńczony lakier wnika głęboko w podłoże betonowe zamykając szczelnie powierzchnię, zapewnia dobrą przyczepność kolejnej warstwy posadzki do podłoża. TEKNOFLOOR PRIMER 310F może być używany jako spoiwo w kompozycji samopoziomującej do wyrównywania podłoża betonowego.Produkt posiada aprobatę CE do ochrony konstrukcji betonowych.

Zawartość substancji stałych abt. 100 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1100 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Czas przydatności do stosowania 10 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOFLOOR PRIMER HARDENER 310H
Połysk Wysoki połysk
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 4 h
Czas schnięcia - sucha do lekkiego ruchu pieszego po 16 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506 i TEKNOSOLV 9515
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9515
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE