TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2936-10

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 46 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 61 g/l
Połysk Mat