TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780-61

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Powłoka jednowarstowa
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt jednoskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 41 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 520 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 45 g/l
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknocolor